فعالیت های انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان ترکیه

 • نمایش آثار هنری هنرمندان ایرانی – 17 بار
 • مراسم ایام خاص برای اعضای انجمن – 12 بار
 • ثبت نام دانش آموزان در مدارس ترکیه – 278 نفر
 • جشنواره – 8 بار
 • همایش مراسم سخنرانی – 7 بار
 • آموزش زبان ترکی برای اعضاء – 700 نفر
 • آموزش زبان انگلیسی برای اعضاء – 80 نفر
 • آموزش نقاشی برای بزرگسالان – 6 نفر
 • آموزش نقاشی برای کودکان – 37 نفر
 • آموزش موسیقی برای کودکان – 8 نفر
 • آموزش موسیقی برای کودکان – 8 نفر
 • آموزش زبان فارسی – 12 نفر
 • آموزش بورس جهانی – 32 نفر
 • کلاس های ورزشی – 43 نفر
 • مشاوره حقوقی – 74 نفر
 • مشاوره مالی – 42 نفر
 • مشاوره پزشکی – 187 نفر
 • ثبت نام دانشگاه – 193 نفر
 • مشاوره امور مهاجرتی – 4200 نفر