انجمن ایرانیان در سال 2018 توسط ایراناین مقیم ترکیه و ترک ها با مجوز رسمی وزارت کشور ترکیه افتتاح شد . هدف اولیه از احداث این انجمن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در راستای معرفی متقابل فرهنگ ایرانی و ترکیه بود ولی با گذشت زمان بنا بر تقاضاهای اعضاء انجمن به اجبار علاوه بر این در زمینه امور آموزشی ، مهاجرتی و حقوقی دامنه فعالیت های خود را گسترش داد . انجمن ایرانیان هیچ نوع هویت سیاسی ، مذهبی و نژادی ندارد . این انجمن در دو شعبه بیلیکدوزو و مجیدیه کوی مستقر می باشد و دارای هفت آژانس مشاورتی در زمینه های مختلف می باشد . همچنین انجمن ایرانیان با موسسات رسمی ترکیه پروتکل همکاری دارد از خدمات این موسسات اعضای انجمن میتوانند بهره مند شوند و ناگفته نماند علاوه بر این بسیاری از خدمات انجمن رایگان می باشد .

دکتر رحیمی اوز مؤسس و رئیس انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان

Assisstant Prof. Dr.Musa Rahimiöz

استادیار جراحی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران