بایگانی دسته بندی: مسابقه

مسابقه نقاشی رویات رو نقاشی_کن

گالری هنری آژانس هنری انجمن

انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان با هدف حمایت از کودکان مهاجر برگزار می‌کند فراخوان مسابقه نقاشی رویات رو نقاشی کن ویژه کودکان 7 تا 14 سال مهاجر و پناهجو در ترکیه کودکان مهاجر در دنیای امروز، به دلیل شرایط دشوار زندگی در غربت از حقوق اولیه خود محروم می‌مانند و توانایی‌ها و استعدادهایشان به دلیل محدودیت‌هایی […]