آژانس آموزش انجمن

آژانس تحصیلی انجمن فرهنگی ایرانیان

انجام مشاوره تحصیلی ، بورسیه تحصیلی برای اعضای انجمن ، ثبت نام دانشگاه های ترکیه ، مشاوره قبل از تحصیل ، آزمون یوس و تومر ، برگزاری کلاس های یوس و تومر

انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان برای آن دسته از عزیزانی که مایلند در آزمون یوس و تومر ، آزمون های زبان انگلیسی و کلیه امور تحصیلی شرکت کنند آموزشگاه دکتر اوز را معرفی مینماید . همچنین آن دسته از عزیزانی که به عضویت انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان درآمده باشند میتوانند تا 50% بورسیه ثبت نام در این کلاس ها را استفاده نمایند . 

آموزشگاه دکتر اوز