اهداف انجمن فرهنگی ایرانیان ترکیه

 • کمک به نمایش آثار هنرمندان ایرانی در مجامع عمومی و خصوصی ترکیه
 • جلسات و همایش های مختلف جهت معرفی قوانین مالی و حقوقی جمهوری ترکیه
 • جلسات مشاوره ، حقوقی ، مالی ، مهاجرتی ، پزشکی با شرکت متخصصین مربوطه در کلاس های انجمن
 • مشاوره های تخصصی از طریق آژانس های انجمن و سایت انجمن برای آن عده از ایرانیهایی که قصد مهاجرت به ترکیه را دارند 
 • همایش های مختلف در خصوص مشکلات مهاجرتی و روشهای برخورد با آن
 • کلاس های زبان ترکی با استادان وزارت آموزش و پرورش ترکیه
 • کلاس های آموزش نقاشی برای کودکان و بزرگسالان
 • کلاس های موسیقی برای هنرجویان ایرانی مهاجر
 • تامین بورسیه برای دانشجویان ایرانی در دانشگاهای ترکیه
 • کمک نقدی برای مهاجرین در وضعیت اضطراری
 • برگزاری مراسم خاص برای ایرانیان مهاجر
 • کلاس کامپیوتر و بورس جهانی برای راه یابی به بازار کار جهانی و ترکیه
 • جلسات روان درمانی برای بزرگسالان و کودکان مهاجر
 • ترتیب گردشهای شهری ، پیک نیک و کمپینگ برای اعضای انجمن
 • لازم به ذکر است تمام این فعالیت ها محدود به اعضای انجمن می باشد و برای استفاده از خدمات انجمن شخص حتما باید به عضویت انجمن درآمده باشد