ataturk

انجمن ایرانیان ترکیه

گزارشات انجمن

گزارشات انجمن

 1. گزارش شکایت از تخلفات موسسین مختلف از طرف اعضا به مقامهای زی ربط (اداره مهاجرت ، استانداری استانبول ، وزارت آموزش و پرورش ریاست جمهوری و اداره امنیت در 5 مرحله انجام شده است . 
 2. گزارش فعالیتهای آموزشی انجمن به وزارت آموزشی و پرورش استانداری
 3. گزارش امور مالی به SIM
 4. گزارش اسامی اعضای انجمن از روی سیستم Debris
 5. گزارش فعالیت های آژانس مهاجرتی به اداره مهاجرت از روی سیستم اداره مهاجرت
 6. گزارش امور مهاجرتی اعضا به استانداری در جهت تسهیل امور مهاجرتی
 7. گزارش کارت جدید و تصویب آن از وزارت کشور
 8. گزارش امور تحصیلی مهاجرین به وزارت آموزش و پرورش

مصوبات جدید انجمن

 1. آقای KaanVural به مدیریت شعبه مجیدیه کوی انتخاب شدند . 
 2. هفت نفر از اعضای انجمن به علت تخلفات در ناهمگونی با اهداف انجمن از انجمن اخراج شدند . 
 3. با شهرداری و استانداری و وزارت آموزش و پرورش ترکیه پروژه حمایت روانی برای کودکان مهاجر شروع شد .
 4. با دانشگاه استانبول پروتکل فرهنگی و آموزشی انجمن به مرحله اجرا درآمد .
 5. مذاکرات با اداره مهاجرت جهت تسهیل امور مهاجرتی اعضا و انجمن شروع شد .

( محتوای این صفحه هر سه ماه یکبار به روز رسانی می شود )

 

2021/12/21 : شعبه سوم انجمن در بیلیکدوزو افتتاح شد که بیشتر جهت خدمات آژانس هنری و آژانس رسانه ای می باشد.

 

گزارشات مالی انجمن

 • درآمد حاصل از حق عضویت اعضا = 198.000 لیر
 • درآمد حاصل از کمک های نقدی 118.000 لیر
 • مخارج خاص انجمن 146.000 لیر
 • مخارج عام انجمن 69.000 لیر

 

اساس نامه انجمن فرهنگی حمایت از ایرانیان

فلسفه وجودی انجمن در گالری خیام در نیشانتاشی شهر استانبول شکل گرفت .

در این گالری با تشکیل نمایشگاه های هنرمندان ایرانی و کشف خلاقیت ها و استعداد های این عزیزان با استقبال زیادی در محافل هنری ترکیه مواجه شد و برای معرفی ایرانیان در این زمینه بطور جمعی و رسمی تصمیم به تشکیل انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان گرفته شد .

 بالاخره در سال 2018 انجمن با همیاری هنر دوستان ترک و ایرانی و پشتیبانی دولتی تاسیس شد . بعد از حدود هشت ماه فعالیت ، انجمن فعالیت های اجتماعی را همجوار با فعالیت های فرهنگی آغاز کرد و این فعالیت های اجتماعی بیشتر به عامه مهاجران ایرانی مربوط گردید تا ایشان بتوانند از یک مرجع رسمی راهنمایی ها و مشاوره های لازم را جهت بهبود وضعیت اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی خود کسب نمایند . این انجمن در 6 ماه آخر بخصوص در مسائل مربوط به اغتشاشات و اضطرابات روانی مربوط به مهاجرت ورود کرده و پروژه هایی را با همیاری استانداری و شهرداری و وزارت کشور و آموزش پرورش ترکیه شروع کرده است .