درباره انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان

هدف از تاسیس انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان ارائه خدمات و یاری رساندن به ایرانیان مقیم ترکیه می باشد . این انجمن با ریاست دکتر Musa Rahimiöz در سال 2018 تاسیس شده است و تاکنون خدمات بسیاری برای ایرانیان ساکن ترکیه انجام شده است . این انجمن دارای با اهداف یاری رساندن و اطلاع رسانی به تمامی ایرانیان مقیم ترکیه تاسیس شده تا با داشتن یک منبع اطلاعاتی معتبر بدون انجام هزینه بتوانند فعالیت های فرهنگی و زندگی روزمره خود را در ترکیه انجام دهند .

تمامی فعالیت های انجمن حمایت فرهنگی ایرانیان وابسته و دولت ترکیه می باشد و انجمن دارای مدیران و موسسین ترک می باشد . 

 

شروع فعالیت از سال 2018 تا کنون

سه شعبه

راه های ارتباطی با انجمن

شعبه بیلیکدوزو

شعبه بیکنت

ایستگاه متروبوس بیکنت ساختمان İstanbul outlet Park طبقه سوم

شعبه مجیدیه کوی

ایستگاه متروبوس مجیدیه کوی جنب برج ترامپ ساختمان celil ağa iş merkezi طبقه اول واحد چهارم