آژانس امور تجاری انجمن در یک نگاه

هدف از تاسیس آژانس تجاری انجمن اطلاع رسانی و راهنمایی هموطنانی می باشد که قصد تجارت و تبادل کالا در ترکیه را دارند تا بتوانند با استفاده از منابع معتبر انجمن بهترین گزینه و راه را برای درآمد زایی خود انتخاب کنند .

به انجمن ایرانیان بپیوندید تا در محیطی امن مهاجرتی سالم باشید

مشاوره سالم مهاجرت سالم

با مشاوره های حضوری رایگان، به خانواده انجمن ایرانیان ترکیه بپیوندید

این انجمن هیچ هویت سیاسی ، مذهبی و قومی نژادی ندارد و فقط در زمینه فرهنگی و اجتماعی فعالیت دارد