این آژانس با معرفی سیستم های کاریابی در ترکیه و نحوه کاریابی و معرفی ابزار لازمه برای اعضای خود را در زمینه کاریابی فعالیت دارد .

افرادی که از طرف انجمن جهت کار به موسسه‌ای معرفی می شوند طبیعتا از حمایت حقوقی انجمن بهره مند خواهند شد.

کسانی که در ترکیه به دنبال کار می باشند اول از همه باید زبان ترکی را یاد بگیرند که برای این منظور کلاسهای رایگان ترکی برگزار می شود.

بعد از یادگیری زبان ، دومین مرحله خدمات انجمن در این زمینه معادل سازی مدارک تحصیلی  و یا حرفه ای است که با ترجمه و تهیه مدارک لازم در این زمینه به اعضای خود یاری می نماید.بعد از این مرحله جهت کاریابی و کار به موسسات و شرکت‌هایی که نیاز دارند اعضای خود را معرفی می نماید.معروفترین لینک های کاریابی در ترکیه:

kariyer.net

eleman.net

isbul.net

secretcv.com