آژانس های انجمن در یک نگاه

انجمن ایرانیان ترکیه، وابسته به وزارت کشور جمهوری ترکیه و تابع قوانین دولتی

ICA-Turizm205

آژانس هنری

ICA-Turizm205

آژانس رسانه

ICA-Turizm205

آژانس تحصیلی

ICA-Turizm205

آژانس مهاجرتی

ICA-Turizm205

آژانس سلامت

ICA-Turizm205

آژانس توریستی

آژانس املاک انجمن

آژانس املاک

ICA-Turizm205

آژانس امور تجاری

ICA-Turizm205

آژانس کاریابی

آزمون یوس

آزمون یوس یک آزمون ورودی برای تحصیل در ترکیه و دانشگاه‌های مختلف است.  این آزمون برای افرادی که به زبان

Read More »
به انجمن ایرانیان بپیوندید تا در محیطی امن مهاجرتی سالم باشید

مشاوره سالم مهاجرت سالم

با مشاوره های حضوری رایگان، به خانواده انجمن ایرانیان ترکیه بپیوندید

این انجمن هیچ هویت سیاسی ، مذهبی و قومی نژادی ندارد و فقط در زمینه فرهنگی و اجتماعی فعالیت دارد